ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 9. GESCHILLEN

In geval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd zijn.