ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 6. WAARBORGPERIODE

  1. De waarborg op de door VENSTAR verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de fabrikant, tenzij anders overeengekomen.
  2. De waarborg op installaties, herstellingen of andere werken uitgevoerd door VENSTAR bedraagt 6 maanden na datum van levering of oplevering. Op onderdelen die door VENSTAR overhaald of hersteld werden, met andere woorden niet vernieuwd werden, kan geen waarborg worden verleend.
  3. VENSTAR kan met betrekking tot de leveringen, herstellingen en andere werken enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van haar opzet of grove fout. VENSTAR staat niet in voor opzet of grove fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, neemt VENSTAR in het kader van haar herstellingen en andere werken uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.
  4. Tweedehandse producten worden door de koper gekocht in de staat waarin ze zich bevinden, goed door hem gekend, inclusief met mogelijke gebreken o.a. ten gevolge van ouderdom of gebruik. In geen geval zal VENSTAR een waarborg verlenen op gebruik van deze tweedehandse producten.