ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 3. LEVERING

  1. Het risico gaat over op de koper ten laatste vanaf de (op)levering.
  2. De levering van de goederen geschiedt naar keuze van de koper ofwel door terbeschikkingstelling in de winkel of magazijn van VENSTAR , ofwel door levering door VENSTAR op de plaats en het tijdstip aangegeven door de koper. In beide gevallen gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de goederen op de kosten en het risico van de koper.
  3. De termijnen voorzien op de bestekken/offertes/bestellingen/werkbons zijn slechts indicatief en niet strikt bindend. De koper mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde termijn inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen, behoudens anders overeengekomen.
  4. VENSTAR is gedekt voor de zichtbare gebreken vanaf inontvangstneming van de goederen door de koper.