ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 2. BESTELLEN - OFFERTES

  1. Het te hand stellen van een prijzentarief of een bestek is een aanduiding en is geen aanbod en verbindt dus geenszins VENSTAR .
  2. Prijzen opgegeven in offertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VENSTAR het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
    De offerteprijzen voor herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen meerwerken dienen uitgevoerd te worden tegenover de werken gespecifieerd in de offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige demontage, onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling. Indien aldus blijkt dat de geoffreerde herstellingswerken geen voldoende resultaat opleveren, vallen de meerwerken niet binnen de waarborgclausule en houdt VENSTAR zich het recht voor de meerprijs aan te rekenen.
  3. Alle gegevens die nuttig zijn om een herstelling goed uit te voeren worden verondersteld schriftelijk doorgegeven te worden door de koper. Zelfs indien er niet om wordt gevraagd dient de koper alle schriftelijke gegevens te bezorgen die nuttig zijn om de herstelling goed uit te voeren. Indien bij gebrek aan deze gegevens de herstelling geen goed resultaat oplevert of meerwerken met zich doet meebrengen, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de koper.
  4. Prijzen van uitgevoerde werken worden berekend volgens het aantal gepresteerde uren en het gebruikt en geplaatst materiaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. De prijzen zijn geldig vanaf vertrek uit de werkplaats of winkel, verpakking, vracht, taksen en onkosten niet inbegrepen.