ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 1. ALGEMEEN

Deze contractsvoorwaarden primeren op eventuele algemene voorwaarden van de koper.